Contractul cu
turistul

CONTRACT CADRU DE PRESTARI SERVICII

 

 

ART.1 PARTILE CONTRACTANTE

 

 1. SC TURISM CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Constanta, str.Cpt. Dobrila Eugeniu nr. 4, jud Constanta înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J13/196/2019 cod unic de înregistrare fiscală RO 40429312, cont LEI RO79BRDE140SV74076171400, deschis la Banca Brd sucursala Eforie Nord, reprezentată legal de Ghemus Razvan in calitate de administrator, in calitate de PRESTATOR

 

 1. /D-na/Societatea comerciala _____________________, cu domiciliul/sediul in _______________________ _____________, str. ____ _________, nr. _________, judet____________, tara ______________ _______ identificat cu (C.I./J) _______________________________, cod fiscal

_______________________________ _____,cont____________________________________, deschis la

__________________________, reprezentata prin (dupa caz) _________________________________, in  calitate de

BENEFICIAR,

au convenit acceptarea si incheierea prezentului contract cadru in urmatoarea forma si conditii.

 

ART.2 OBIECTUL CONTRACTULUI SI TERMENUL CONTRACTULUI

 

 1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de servicii turistice de cazare in regim hotelier. PRESTATORUL va pune la dispozitia BENEFICIARULUI si anume inchiriere in Perioada: _______________________ a unei camere sau mai multor camera in Hanul Simon, dupa caz.

 

 1. PRESTATORUL se obliga sa predea camerele in structura comandata si acceptata, in conformitate cu standardul si clasificarea emisa de autoritatea competenta in, iar beneficiarul se obliga sa achite pretul, conform clauzelor din contract.

 

Locatia Hanul Simon cu urmatoarea structura:

 • 8 camere duble matrimoniale
 • 4 camere triple
 • 1 Apartament Junior cu 2 camere cu pat matrimoniala si o baie
 • 1 Apartament Senior cu 2 camere cu pat matrimonial, un living cu canapele extensibile si 2 bai aferente celor 2 camere.
 1. Prestatorul ofera spre inchiriere si salonul de mese, daca este nevoie si sala de conferinte cat si toate dependintele exterioare Hanului Simon.
 2. Pachetul consta in cazare cu ________________________________________________.

 

 1. Termenul contractului incepe de la data semnarii contractului si pana la data de __________. Termenul contractului poate fi prelungit la solicitarea BENEFICIARULUI, in functie de disponibilitatea locurilor de cazare.

 

ART.3 OBLIGATIILE PARTILOR

 

 1. PRESTATORUL se obliga:

 

 

 1. Sa asigure turistilor toate serviciile si conditiile de cazare prevazute in oferta comerciala, in conditia standard sau negociata.
 2. Sa ofere si celelalte facilitati contra cost la cererea turistilor, daca acestia doresc sa beneficieze de acestea.
 3. Sa raspunda prin acceptare sau refuz in termen de 48 de ore de la primirea comenzii beneficiarului.

 

 1. Sa nu denunte in mod unilateral contractul in perioada de valabilitate (anulare de rezervare).

 

 1. Prestatorul se obliga sa solutioneze operativ orice reclamatii adresate inainte de terminarea sejurului clientilor, orice alte sesizari primite dupa acest temen nu vor fi luate in considerare.

 

 1. Sa emita documentul de confirmare rezervare in urma solicitarii unei comenzi de catre beneficiar. Si anume factura proforma emisa, document ce va constitui Anexa 1 la contractul cadru.

 

 1. Prestatorul se oblige sa pastreze tariful convenit in factura proforma emisa, fara nici o modificare pe toata perioada sejurului aferent.

 

 1. BENEFICIARUL se obliga:

 

 1. Sa preia locatia de cazare pana la numarul de maxim 35 persoane, cat poate acomoda pensiunea.

 

 1. Sa plateasca pretul cazarii si a celorlalte servicii conform conditiilor prezentate in Art 4 de mai jos.
 2. Sa nu denunte in mod unilateral contractul.
 3. Sa transmita intreaga corespondenta comerciala in scris prin e-mail si sa confirme notele telefonice.
 4. Sa nu faca stricaciuni, deterioriari ale pensiunii, sa predea pensiunea in conditii optime.

 

ART.4 CONDITII DE REZERVARE SI PLATA A SERVICIILOR

 

 1. Pretul contractului este de ________________________________________________ .
 2. Pentru garantarea rezervarii prima plata in valoare de _________________, respectiv 30% din total sejur, se va efectua in LEI sau in contul prestatorului, prin ordin de plata emis in baza documentului de confirmare rezervare si a facturii de avans comunicate de catre prestator. Prima plata se va efectua in general in 48 ore lucratoare maxim.

 

 1. A doua plata, respectiv pana la 50% din valoarea totala a sejurului, si anume ___________________ se va efectua pana cel tarziu la data de ______________________________, prin virament bancar sau cash la locatie.

 

 1. A treia plata, respectiv restul de 50% din contravaloarea sejurului, si anume ________________________ se va efectua in ziua sosirii la cazare, direct la locatie.

 

 

ART.5 Renuntari si Penalizari

 

 1. Turistul este obligat sa achite factura proforma emisa in valoare de 30% din total sejur, in maxim 48 ore de la emiterea ei.

 

 1. In cazul in care turistul nu achita Avansul aferent primei facturi, rezervarea se anuleaza de la sine, fara o instiintare in prealabil.

 

 1. In cazul intervenirii unui caz de forta majora, care impiedica sosirea turistilor la data anuntata si rezervata, de comun acord se va stabili o alta perioada, fara a se percepe nici un fel de penalizare.

 

 

ART.6 FORTA MAJORA

 

 1. Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora

 

 1. Prin forta majora partile inteleg un eveniment exterior, imprevizibil si de neinlaturat, de natura a conduce la imposibilitatea indeplinirii obligatiilor asumate.

 

 1. Forta majora se constata potrivit legii si se comunica celeilalte parti in termen de 10 zile de la survenire sau incetare, sub sanctiunea suportarii daunelor survenite ca urmare necomunicarii.

 

 1. Cazurile de forta majora sunt cele din practica Curtii de Arbitraj International de la Paris si cuprinse in Regulile si Uzantele Uniforme(RUU) ale acestei curti.

 

ART.7 POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 

Informatiile comunicate de catre clienti sunt destinate utilizarii de catre Pensiunea Hanul Simon, care poate fi in

 

situatia de a transmite integral sau partial aceste informatii partenerilor sai comerciali in scopul procesarii

 

comenzilor, livrarii de produse si/sau prestatii de servicii comandate de catre clienti. Datele colectate cu caracter

 

personal care sunt colectate de catre Pensiunea Hanul Simon nu vor fi nici vandute si nici comunicate altora in scopuri

 

publicitare.

 

Conform cerintelor Regulamentului European 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea

 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Pensiunea Hanul Simon administreaza in conditii de

 

siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un

 

membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: procesarea rezervarilor din

 

cadrul spațiului de cazare.

 

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru a va putea rezerva serviciile solicitate. Refuzul

 

dvs. determina imposibilitatea de a va opera rezervarea.

 

Conform Regulamentului European 2016/679, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul

 

de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti

 

prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi,

 

va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata (adresa: Lunca Simonului nr 1) sau printr-un mesaj electronic

 

catre adresa contact@hanulsimon.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele Dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate.

 

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 

Observatie:

 

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept

 

de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile

 

financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;

 

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

 

 

ART.8 CLAUZE FINALE

 

 1. Prezentul contract este guvernat de legea romana.

 

 1. In caz de litigii, partile vor incerca solutionarea pe cale amiabila dupa care se vor adresa instantelor competente de la sediul prestatorului .
 2. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la data expirarii sejurului.

 

Prin achitarea tarifelor de cazare prevazute in documentul de confirmare a rezervarii, beneficiarul confirma ca a citit, a inteles si este de acord integral cu clauzele prezentului contract, respectiv a TERMENILOR SI CONDITIILOR DE PRESTARI SERVICII de cazare la HANUL SIMON.

 

Data semnarii _________________________.

 

 

BENEFICIAR

 

 

PRESTATOR
SC TURISM CONSTANTA SRL